Voor bezoekers van Onlinegeldverdienhulp.nl:

De website Onlinegeldverdienhulp.nl wordt beheerd door Sunflower Communicatie. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van hoe we de gegevens van deze website verwerken en welke doelen we daarmee hebben. Bij een bezoek aan deze website kan Onlinegeldverdienhulp.nl gegevens van jou ontvangen en verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via formulieren hebt ingevuld. Onlinegeldverdienhulp.nl waarborgt en garandeert je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat Onlinegeldverdienhulp.nl je persoonsgegevens beschermt en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Onlinegeldverdienhulp.nl verzamelt en verwerkt informatie die betrekking heeft op bezoekers van deze website. Dit heeft als doel bij te dragen aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en het monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

1. Het kunnen aanbieden van informatie die betrekking heeft op producten en diensten van Onlinegeldverdienhulp.nl en gerelateerde derden, en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

2. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Je persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van bezoekers, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
De Privacy Policy van Onlinegeldverdienhulp.nl behoudt zich het recht voor om in dit document wijzigingen aan te brengen. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.sunflowercoaching.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Onlinegeldverdienhulp.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.